Formularz kontaktowy

Wypełnij wymagane pola i kliknij przycisk Wyślij.
Wypełnij wszystkie pola formularza
Wróć do strony głównej
Pokaż menu

Smolec, dnia 18 kwietnia 2016 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Rynek - Ratusz 1
55-080 Kąty WrocławskiePETYCJA
W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI SMOLEC NA POTRZEBY BUDOWY KORTÓW TENISOWYCH W REJONIE ULICY TOPOLOWEJ, ARONIOWEJ I GRANITOWEJSzanowny Panie Burmistrzu


Jako mieszkańcy gminy Kąty Wrocławskie i południowo-zachodniej części Wrocławia zwracamy się z petycją o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Smolec w okolicach ulicy Topolowej, Aroniowej i Granitowej tak aby możliwe było wybudowanie pięciu odkrytych kortów tenisowych przy centrum sportu OMEGA SPORT. Aktualnie obowiązujące zapisy planów miejscowych powodują, że możliwy do realizacji jest tylko jeden kort zewnętrzny. Biorąc pod uwagę, że centrum sportu OMEGA SMOLEC to pierwsza i jedyna inwestycja w obiekt sportowy tego typu w Smolcu, i jedyna tak rozbudowana inwestycja w Gminie, wielką stratą dla lokalnej społeczności byłoby, gdyby wskutek zapisów prawa miejscowego nie został wykorzystany potencjał terenów przeznaczonych na sport i rekreację oraz inicjatywa inwestora centrum sportu.


Popieramy zatem wniosek inwestora realizującego centrum sportu OMEGA SPORT aby zmienić plany miejscowe i umożliwić pełne i racjonalne zagospodarowanie terenów, na których powstaną obiekty sportowe służące całej lokalnej społeczności. Sport jest dla nas ważny i chcemy mieć gdzie go uprawiać, a skoro jest inwestor, który zamierza nam to umożliwić to oczekujemy od władz Gminy Kąty Wrocławskie współpracy z inwestorem.W załączeniu:

  1. Mapa przestawiająca aktualne możliwości zagospodarowania terenów centrum sportu OMEGA SPORT (Zobacz plik JPG z mapą)
  2. Mapa przedstawiająca wnioskowane do wprowadzenie zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (Zobacz plik JPG z mapą)
Złóż podpis
Twoje dane nie będą widoczne